Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur-och fritidsnämnden 2024-03-12

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-12

Paragrafer

§8-15

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-22

Datum då anslaget tas ned

2024-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Skogsbo

Sekreterare

Anja Pedersen anja.pedersen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar