Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-30

Paragrafer

§13-22

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-31

Datum då anslaget tas ned

2024-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Matilda Langer, matilda.langer@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar