Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden 2020-09-29 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-29

Paragrafer

§29

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-29

Datum då anslaget tas ned

2020-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar