Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden 2021-02-11

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

Sammanträdesdatum

2021-02-11

Paragrafer

§1-8

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-11

Datum då anslaget tas ned

2021-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar