Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden 2021-04-22

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-22

Paragrafer

§9-19

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-27

Datum då anslaget tas ned

2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar