Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden 2021-06-09

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-09

Paragrafer

§20-23

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-09

Datum då anslaget tas ned

2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar