Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden 2021-09-02

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

Sammanträdesdatum

2021-09-02

Paragrafer

§24-29

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-02

Datum då anslaget tas ned

2021-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar