Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden 2021-09-30

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

Sammanträdesdatum

2021-09-30

Paragrafer

§30-32

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-04

Datum då anslaget tas ned

2021-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar