Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm 2022-04-21

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Paragrafer

§12-18

Datum då anslaget sätts upp

2022-04-29

Datum då anslaget tas ned

2022-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar