Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm 2023-05-25

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

Sammanträdesdatum

2023-05-25

Paragrafer

§ 25 - 28

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-25

Datum då anslaget tas ned

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Therese Gustafsson, therese.gustafsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar