Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Protokoll Kommunstyrelsens planutskott 2023-08-29

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2023-08-29

Paragrafer

§ 18 - 22

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-12

Datum då anslaget tas ned

2023-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Therese Gustafsson, therese.gustafsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar