Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Protokoll Socialnämnden 2023-09-06

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-06

Paragrafer

§ 38-40, 42-52

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-15

Datum då anslaget tas ned

2023-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Therese Gustafsson, therese.gustafsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar