Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2020-09-02

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Paragrafer

§43-55

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-10

Datum då anslaget tas ned

2020-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar