Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2021-05-25

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-25

Paragrafer

§ 36 - 45

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-02

Datum då anslaget tas ned

2021-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar