Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2021-09-08 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-08

Paragrafer

§ 40

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-08

Datum då anslaget tas ned

2021-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi , jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar