Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2021-11-17

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Paragrafer

§55-64

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-25

Datum då anslaget tas ned

2021-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar