Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2022-05-31

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-31

Paragrafer

§ 20-32

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-07

Datum då anslaget tas ned

2022-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi , jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar