Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2023-04-26

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-26

Paragrafer

§ 19-26

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-02

Datum då anslaget tas ned

2023-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Dany Yasso, dany.yasso@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar