Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2024-03-14

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-14

Paragrafer

§ 10, 12-20

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-22

Datum då anslaget tas ned

2024-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Therese Gustafsson, therese.gustafsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar