Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-28 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Paragrafer

§204

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-28

Datum då anslaget tas ned

2019-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar