Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-07 

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-07

Paragrafer

§2-13

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-14

Datum då anslaget tas ned

2020-02-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSe protokoll