Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-07 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-07

Paragrafer

§1

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-07

Datum då anslaget tas ned

2020-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar