Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-03

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-02-03

Paragrafer

§25-39

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-11

Datum då anslaget tas ned

2020-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar