Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-27

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-04-27

Paragrafer

§82-84

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-04

Datum då anslaget tas ned

2020-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar