Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-11

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-11

Paragrafer

§86-96

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-18

Datum då anslaget tas ned

2020-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar