Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-08

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-06-08

Paragrafer

§114-136

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-17

Datum då anslaget tas ned

2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar