Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-22

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-06-22

Paragrafer

§139-141

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-30

Datum då anslaget tas ned

2020-07-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar