Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-22 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskot

Sammanträdesdatum

20202-06-22

Paragrafer

§137-138

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-22

Datum då anslaget tas ned

2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar