Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-07-06

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-07-06

Paragrafer

§149-152

Datum då anslaget sätts upp

2020-07-14

Datum då anslaget tas ned

2020-08-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar