Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-07-20 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-07-20

Paragrafer

§153

Datum då anslaget sätts upp

2020-07-20

Datum då anslaget tas ned

2020-08-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar