Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-28

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Paragrafer

§ 175-182

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-05

Datum då anslaget tas ned

2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar