Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-09

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Paragrafer

§197 - 210

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-19

Datum då anslaget tas ned

2020-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuet, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi, jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar