Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-13 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Paragrafer

§ 1

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-13

Datum då anslaget tas ned

2021-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar