Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-10

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-10

Paragrafer

§28-29

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-18

Datum då anslaget tas ned

2021-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Jonathan Takahashi, jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar