Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-15 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-15

Paragrafer

§ 30

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-15

Datum då anslaget tas ned

2021-03-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi , jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar