Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-24

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-03-24

Paragrafer

§ 49 -50

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-01

Datum då anslaget tas ned

2021-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi, jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar