Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-07 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-07

Paragrafer

§ 51 - 52

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-07

Datum då anslaget tas ned

2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi, jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar