Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-28 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-28

Paragrafer

§ 73

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-28

Datum då anslaget tas ned

2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi, jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar