Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-03 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-03

Paragrafer

§ 74

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-03

Datum då anslaget tas ned

2021-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar