Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-02

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Paragrafer

§ 95 - 106

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-09

Datum då anslaget tas ned

2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Robin Rocksten, robin.rocksten@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar