Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-02 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Paragrafer

§ 91 -94

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-02

Datum då anslaget tas ned

2021-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Robin Rocksten, robin.rocksten@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar