Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-09 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-06-09

Paragrafer

§107

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-09

Datum då anslaget tas ned

2021-09-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Robin Rocksten, robin.rocksten@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar