Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-07-12

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsuskott

Sammanträdesdatum

2021-07-12

Paragrafer

§127-130

Datum då anslaget sätts upp

2021-07-15

Datum då anslaget tas ned

2021-08-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSe protokoll