Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-07-12 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-07-12

Paragrafer

§125-126

Datum då anslaget sätts upp

2021-07-12

Datum då anslaget tas ned

2021-08-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSe protokoll