Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-09 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-09

Paragrafer

§ 141 -145

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-09

Datum då anslaget tas ned

2021-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Henrik Lindeblad, henrik.lindeblad@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar