Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-07 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-07

Paragrafer

§148 -149

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-07

Datum då anslaget tas ned

2021-11-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar