Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-11-18 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Paragrafer

§ 161 - 165

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-18

Datum då anslaget tas ned

2021-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar