Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2022-05-05 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-05

Paragrafer

§ 53-58

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-05

Datum då anslaget tas ned

2022-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar