Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-16 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-16

Paragrafer

§ 78 - 86

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-16

Datum då anslaget tas ned

2022-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Dany Yasso, dany.yasso@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSe protokoll