Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-18

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-11-18

Paragrafer

§ 167

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-18

Datum då anslaget tas ned

2022-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Dany Yasso, dany.yasso@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar